Monday, August 30, 2021

Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm B. 26/9

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lên - MP3
Hiệp Lễ :         Có Biết Bao Điều - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - LM Thái Nguyên - MP3