Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm B. 29/8

Ca Nhập Lễ :  Một Bài Ca Mới - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Ai Được Cư Ngụ - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Tạ Hồng Ân - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3