Monday, August 2, 2021

Lễ Chúa Giêsu Biến Hình - Thứ sáu 6/8

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 96 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Dâng 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Biến Đổi Con - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dậy - Vũ đình Ân - MP3