Tuesday, December 15, 2020

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 10/1/2021

Ca Nhập Lễ :  Bên Bờ Sông Gio-Đan - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 28 Chúa Sẽ Chúc Phúc - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa - Hiền Hoà - MP3 
Kết Lễ :           Sau Phép Rửa - Lm Mi Trầm - MP3

Lễ Hiển Linh (Ba Vua) 3/1/2021

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :       Tâm Tình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :        Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :          Hang Belem - Hải LinhMonday, December 14, 2020

Lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. 1/1/2021

Ca Nhập Lễ:        Maria Mẹ Thiên Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
                            Noel Đã Về Đây - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca:               Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ:             Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ:              Mẹ Suy Niệm Trong Lòng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ:                Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3Lễ Thánh Gia Thất. 27/12/2020

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :       Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :        Thánh Gia Hành Khúc - Thiên Lý
Kết Lễ :          Cầu Xin Thánh Gia - Phạm đình Nhu & Nguyễn khắc Tuần - MP3

Monday, December 7, 2020

Lễ Vọng Giáng Sinh. 24/12/2020

Ca Nhập Lễ :  Tiếng Muôn Thiên Thần - Nhạc: I. Watts Lời - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi - Liên Bình Định - MP3
Hiệp Lễ :         Vinh Danh Thiên Chúa -  Hải Linh - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3

Sunday, December 6, 2020

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng - Năm B - 20/12

Ca Nhập Lễ :  Mưa Vị Công Chính - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Con Sẽ Ca Ngợi - Lm Phương Anh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đáp Tiếng Xin Vâng -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3