Monday, December 14, 2020

Lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. 1/1/2021

Ca Nhập Lễ:        Maria Mẹ Thiên Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
                            Noel Đã Về Đây - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca:               Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ:             Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ:              Mẹ Suy Niệm Trong Lòng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ:                Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3