Saturday, May 25, 2024

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 21/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Muốn Nhận - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Sống Chứng Nhân - Lm Nguyễn Duy - MP3

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 14/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vào Đời - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3

Sunday, May 12, 2024

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm B. 7/7

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 122 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3


Friday, May 10, 2024

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm B. 30/6

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thắm Tình Quê Hương - Trần Anh Vũ - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thiên Thu - Vi Nam - MP3
Kết Lễ :           Bình Minh Dâng Lên - Sơn Dương - MP3


Thursday, April 18, 2024

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm B. 23/6

Ca Nhập Lễ :  Khúc Ca Lên Đền - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 106 - Viễn Xứ - MP3             
Dâng Lễ :        Của Lễ Vẹn Toàn - Văn Duy Tùng - MP3
Hiệp Lễ :         Sao Lại Sợ Hãi - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm B. 16/6

Ca Nhập Lễ :  Đi Về Nhà Chúa - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 91 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Hạt Giống Nảy Mầm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3


Saturday, April 13, 2024

Chúa Nhật 10 Thường Niên. Năm B. 9/6

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng 1 - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Phó Thác Cậy Trông - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Friday, April 12, 2024

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm B. 7/6

Ca Nhập Lễ :   Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :          Is 12 -             Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm Về Bên Thánh Tâm - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm B. 2/6

Ca Nhập Lễ :   Dự Tiệc Thánh - Vũ Kim - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Mình Máu Thánh Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hắng Sống - Lm Kim Long - MP3

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. 26/5

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3