Sunday, July 21, 2024

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm B. 8/9

Ca Nhập Lễ :  Ephata Hãy Mở Ra - Lm Thành Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Hiến - Nguyễn Duy - MP3 
Hiệp Lễ :         Ephata - Vũ Đình Ân - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3

Saturday, July 20, 2024

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm B. 1/9

Ca Nhập Lễ :  Lữ Khúc Về Nguồn - Nguyễn Uy & VM - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Xuân Minh - MP3 
Dâng Lễ :        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3 
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Con Tựa Nương - FX. Anh Tân.OP - MP3
Kết Lễ :           Kinh Tạ Lễ - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3

Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm B. 25/8

Ca Nhập Lễ :  Cung Thánh Huyền Linh - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Đinh Công Huỳnh - MP3 
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm Quốc Huân - MP3 
Hiệp Lễ :         Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai - Lm Mạnh Hùng - MP3
Kết Lễ :           Hành Trang Vào Đời - Thiên Hồ - MP3

Friday, June 21, 2024

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm B. 18/8

Ca Nhập Lễ :  Bánh Thiêng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Tiến Dâng - Thanh Nhàn - MP3
Hiệp Lễ :         Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm B. 11/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Nhạc Khúc Hương Trầm - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Chúa Yêu Con - Giang Tâm - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hằng Sống - Lm Kim Long - MP3

Wednesday, June 19, 2024

Thứ Năm Lễ Thánh Nữ Mary MacKillop. Năm B. 8/8

Ca Nhập Lễ :  Mary MacKillop Nữ Thánh Của Chúa - Thiên Hồ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Dâng Chúa - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Mary MacKillop Bước Chân Loan Báo Tin Mừng - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Ca Mừng Mẹ Mary MacKillop - Xuân Kính - MP3

Tuesday, June 18, 2024

Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm B. 4/8

Ca Nhập Lễ :  Lên Đền Ngài - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 77 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Kinh Tạ Lễ - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3

Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm B. 28/7

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3 
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3

Saturday, May 25, 2024

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 21/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa - Thy Yên - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 14/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Chúa Yêu Con - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3