Monday, October 12, 2020

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Năm A 1/11

Ca Nhập Lễ:     Mừng Chư Thánh - Lm Kim Long - MP3

Đáp Ca:            Thánh Vịnh 23 Lễ Các Thánh - Lm Thái Nguyên - MP3

Dâng Lễ            Như Lễ Hy Sinh - Thiên Lý - MP3

Hiệp Lễ:            Bát Phúc - Lm Mi Trầm - MP3

Kết Lễ:              Mừng Kính Các Thánh - Viễn Xứ 

Sunday, October 11, 2020

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A 25/10

  Ca Nhập Lễ : Bài Ca Bác Ái - Minh Tâm -  MP3
  Đáp Ca :  Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
  Dâng Lễ :Chuỗi Đời Lời Kinh  - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
  Hiệp Lễ : Mến Chúa Yêu Người  - Thiên Lý - MP3                                                                                      Kết Lễ:    Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3          

Sunday, September 20, 2020

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A 18/10

Ca Nhập Lễ : Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 95 - Hãy Kính Tặng - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ : Rượu Bánh Thơm Nồng  - Đinh Công Huỳnh MP3
Hiệp Lễ :  Trả Lại Cho Thiên Chúa  - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ :   Dâng Mẹ Vòng Hoa  - Vũ Đình Ân MP3

Thursday, September 17, 2020

Sunday, September 13, 2020

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A 4/10

Ca Nhập Lễ : Vào Nhà Chúa - Minh Tâm MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 79 Vườn Nho Chúa - Mi Giáng MP3
Dâng Lễ : Con Dâng Của Lễ  - Giang Ân MP3
Hiệp Lễ : Chúa Sai Con Đi -  Sr Trầm Hương - Lm Giao Kim MP3
Kết Lễ :   Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ MP3

Sunday, September 6, 2020

Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A 27/9

Ca Nhập Lễ : Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Hương Dâng Nguyện Cầu 1  - Ngọc Linh MP3
Hiệp Lễ : Này Con Đi Làm Vườn Nho -  Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Ra Đi 


Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A 20/9

Ca Nhập Lễ : Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn MP3
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lễ Vật Hòa Bình  
Hiệp Lễ : Chúa Nguồn Bình an -  Thanh Lâm MP3 
Kết Lễ : Đẹp Thay Những Bước Chân - Lm Nguyên Lễ MP3

Saturday, September 5, 2020

Monday, August 31, 2020