Sunday, August 14, 2022

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm C. 4/9

Ca Nhập Lễ :  Tiến Bước Vào Nhà Chúa - Hải Nguyễn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Ninh Doãn Hùng 
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Dựng Xây Yêu Thương - Sơn Dương - MP3


Saturday, July 30, 2022

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm C. 28/8

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 67 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Sống Khiêm Tốn - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Thánh Nữ Monica - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm C. 21/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Sớm Mai - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 116 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Chẳng Biết Lấy Gì - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Mắt Trời Cao - Tigon - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3


Thursday, July 28, 2022

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm C. 14/8

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh Minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3


Saturday, July 2, 2022

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm C. 7/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Trung Tín Đợi Chờ - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm C. 31/7

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm C. 24/7

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourie - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Gõ Cửa - Quốc Thái - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3


Saturday, June 11, 2022

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm C. 17/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ngồi Bên Chân Chúa - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Nhân Chứng Phúc Âm - Lm Thành Tâm - MP3


Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm C. 10/7

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 68 - Hải Nguyễn - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Nương Đồng - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Vòng Tay Yêu Thương - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm C. 24/6

Ca Nhập Lễ :  Trong Trái Tim Chúa Yêu - Phanxicô - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm về Thánh Tâm Chúa - Lm Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giê-su Vua - Lm Hoài Đức - MP3