Wednesday, January 5, 2022

Lễ Mồng Một Tết. Năm C. Thứ Ba 1/2

Ca Nhập Lễ :  Mừng Xuân Cảm Tạ - Ngọc Hân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 8 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xuân Yêu Đời - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Đón Chào Mùa Xuân - Trầm Hương - MP3


Tuesday, January 4, 2022

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm C. 30/1

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 70 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Hằng Sống - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Tin Nơi Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm C. 23/1

Ca Nhập Lễ :  Con Hân Hoan - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Chứng Nhân Tình Yêu - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Thần Khí Chúa Sai Đi - Nguyễn Đức Tuấn - MP3 

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm C. 16/1

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 95 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Hiến - Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Khát Khao - Huỳnh minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3 

Sunday, December 12, 2021

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 9/1/2022

Ca Nhập Lễ:  Bên Bờ Sông Giodan - Lm Mi Trầm - MP3
                      Con Ta Yêu Dấu - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :        Thánh Vịnh 28 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ:        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3 
Hiệp Lễ:         Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ:           Sau Phép Rửa - Lm Mi Trầm - MP3   

Saturday, December 4, 2021

Lễ Hiển Linh (Ba Vua) 2/1/2022

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        TâmTình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Hang Belem - Hải Linh 

Sunday, November 28, 2021

Lễ Thánh Gia Thất 26/12

Ca Nhập Lễ :  Gương Thánh Gia - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Vinh Phúc Thay - Lm Kim Long - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Gia Hành Khúc - Thiên Lý
Kết Lễ :           Gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân - MP3

Lễ Giáng Sinh. Thứ Bảy 25/12

Ca Nhập Lễ :  Chuông Mừng - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Ơn Cứu Độ - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Mùa Đông Năm Ấy - Lm Hoài Đức - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3


Saturday, November 13, 2021

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm C. 19/12

Ca Nhập Lễ :  LoiVong - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - HMK & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn khắc Xuyên - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm C. 12/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Israel 12 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mưa Thánh Ân - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy - MP3