Sunday, April 4, 2021

Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm B 2/5

Ca Nhập Lễ :  Hát Lên Bài Ca - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Hiệp Lễ :         Trong Trái Tim Chúa Yêu  - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm B 25/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117  - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - Anh Minh - MP3


Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm B 18/4

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Nguyễn văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 4  - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Vững Tin - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3

Thursday, March 18, 2021

Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm B 11/4. Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Ca Nhập Lễ :  Vui Ca Phục Sinh - Hoài Bắc - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tôma Hãy Tin - Khuyết Danh - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật Thứ Nhất Phục Sinh. Năm B 4/4

Ca Nhập Lễ :  Giờ Chúa Phục Sinh - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Hoan Ca Phục Sinh - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Nào Ta Hãy Mừng Vui - Kim Long - MP3


Monday, March 8, 2021

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B 28/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Sao Chúa Bỏ Con - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Giá Vinh Quang - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3


Saturday, March 6, 2021

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay Năm B 21/3

Ca Nhập Lễ :  Nay Con Trở Về - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Lên - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3

Saturday, February 13, 2021

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm B 14/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Vẫn Xót Thương - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3