Saturday, September 25, 2021

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm B. 31/10

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Tình Yêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mến Chúa Yêu Người - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm B. 24/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Phạm liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đồng Giao - MP3
Dâng Lễ :        Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Cho Con - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm B. 17/10. Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 116 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Như Một Hiến Lễ - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vào Đời - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Đẹp Thay Những Bước Chân - Nguyễn Lễ - MP3


Friday, September 24, 2021

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm B. 10/10

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ đình Ân - MP3


Monday, September 13, 2021

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Nhật Minh - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - JB Nguyễn quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Ngày Vinh Thắng - Lm Ngô duy Linh - MP3 
Kết Lễ :           Mừng Chư Thánh Việt Nam - Mai nguyên Vũ - MP3

Alleluia:           Alleluia Tử Đạo - Hiếu Vũ - MP3

Monday, August 30, 2021

Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm B. 3/10

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 127 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Bài Ca Hiệp Nhất - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3


Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm B. 26/9

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lên - MP3
Hiệp Lễ :         Có Biết Bao Điều - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - LM Thái Nguyên - MP3


Sunday, August 29, 2021

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm B. 19/9

Ca Nhập Lễ :  Trăm Triệu Lời Ca - Gm Nguyễn văn Hòa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 53 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Hiểu Thấu Đời Con -  Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Rộn Tiếng Hoan Ca - Lm Nguyễn văn Thư - MP3 

Saturday, August 28, 2021

Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm B. 12/9

Ca Nhập Lễ :  Trèo Lên Cao Sơn - Nam Hoa - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 114 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Giờ Đây Chúng Con - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thập Giá - Huỳnh minh Kỳ & Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Chứng Nhân Chúa Kitô - Đinh công Huỳnh - MP3