Saturday, February 17, 2024

Thánh Lễ Tiệc Ly. Năm B. 28/3

Ca Nhập Lễ :        Thập Giá Niềm Vinh Dự - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3
Đáp Ca :               Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Câu Xướng :         Câu Xướng - MP3
Rửa Chân :           Đêm Năm Xưa - Dấu Chân - MP3
Dâng Lễ :              Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Rước Lễ               Tiệc Ly - Nguyễn Thành Đông - MP3
Kết Lễ:                  Nào Ca Hát - Hoàng Lý - MP3

Chầu Thánh Thể: Thờ Lạy Chúa - Hoài Đức - MP3

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. 24/3

Ca Nhập Lễ :  Trẻ Do Thái - Lm Bùi Ninh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Ôi Thiên Chúa - Lm Bùi Ninh - MP3
Câu Xướng:   Câu Xướng Trước Phúc Âm
Dâng Lễ :       Tiến Dâng - Phùng Minh Mẫn - MP3
Rước Lễ         Hosanna - Hosanna - Quốc Vinh - MP3
Kết Lễ:            Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3


Friday, January 26, 2024

Thứ Ba Lễ Thánh Cả Giuse. Năm B. 19/3

Ca Nhập Lễ :  Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 Miêu Duệ Người - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Cha Dâng Lễ - MP3
Hiệp Lễ :         Hát Mừng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3

Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. 17/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Quay Về - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Thống Hối - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Thống Hối - Tâm Bảo - MP3


Saturday, January 13, 2024

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. 10/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Phó Thác - Kiều Linh - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. 3/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Hy Tế Tuyện Vời - Thanh Lâm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Vẫn Xót Thương - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3

Friday, January 12, 2024

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. 25/2

Ca Nhập Lễ :  Chút Lòng Son - Hồng Trần - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Lm Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân - MP3

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B. 18/2

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Lạy Cha Rất Thánh - Vương Diệu - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng Minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Mẹ Nhân Loại - Phanxicô - MP3


Wednesday, January 10, 2024

Chúa Nhật 6 Thường Niên. Năm B. 11/2

Ca Nhập Lễ :  Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 31 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Cầu Cho Cha Mẹ 2 - Phanxicô - MP3


Thứ Sáu Lễ Giao Thừa. 9/2

Ca Nhập Lễ :  Phút Giao Thừa - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 Lễ Giao Thừa - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Xuân - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Chúa Mùa Xuân - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Xuân Ca Bên Mẹ - Minh Dũng - MP3