Sunday, December 4, 2022

Lễ Mồng 2 Tết Năm A. Thứ Hai 23/1

Ca Nhập Lễ :  Vui Đón Mùa Xuân - Trầm Hương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Mùa Xuân - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hương Lòng Ngày Xuân - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Nhớ Về Tình Mẹ Cha - Trầm Hương - MP3 

Saturday, November 12, 2022

Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm A. 15/1

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourire - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Hy Tế Cuộc Đời - Hoài Bắc - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Xin Vâng 1 - Lm Mi Trầm - MP3 

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (Ba Vua). Năm A. 8/1

Ca Nhập Lễ :  Ba Vua Lên Đường - Giang Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Hòa Bình 2 - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           HangBeLem - Hải Linh 

Chúa Nhật Lễ Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa . Năm A. 1/1

Ca Nhập Lễ :  Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa - PĐH & VĐA - MP3
Hiệp Lễ :         Mẹ Suy Niệm Trong Lòng - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3


Friday, November 11, 2022

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng. Năm A. 18/12

Ca Nhập Lễ :  Trời Cao - Duy Tân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 23 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hồn Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3


Saturday, November 5, 2022

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Năm A. 11/12

Ca Nhập Lễ :  Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Ơn Cứu Độ - Lm Thái NGuyên - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm A. 4/12

Ca Nhập Lễ :  Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy - MP3

Monday, October 31, 2022

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Năm A. 27/11

Ca Nhập Lễ :  Hãy Tỉnh Thức - Lm Thái Nguyên - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 121 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3


Thứ Tư Lễ Các Linh Hồn. Năm C. 2/11

Ca Nhập Lễ :  Trở Về Bên Chúa 2 - Lm Nguyễn Văn Tuyên - MP3
Đáp Ca :         Chúa Chăn Nuôi Tôi - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Các Linh Hồn - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Từ Trần Gian - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Một Thoáng Mây Bay - Hồng Trần-Phạm đình Đài - MP3


Saturday, October 22, 2022

Chúa Nhật 33 Thường Niên. Năm C. 13/11

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Con Chỉ Là Tạo Vật - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Ngài Là Bến Đợi - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Đẹp Thay Những Bước Chân - Ngọc Linh - MP3


Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm C. 6/11

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 16 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Biết Lấy Gì - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Sự Sống Đời Sau - HMK&DCH - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3


Tuesday, October 4, 2022

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm C. 30/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Này 2 - Ân Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Giakêu Tìm Chúa - Viễn Xứ - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm C. 23/10

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Chúa Đã Nghe - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan Ngọc Hiến - MP3
Kết Lễ :           Hoa Mân Côi - Lm Kim Long - MP3


Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm C. 16/10

Ca Nhập Lễ :  Một Bài Ca Mới - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 120 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         ChoConBietYeuThuong - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3


Saturday, September 10, 2022

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm C. 9/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Vì Chúa Giàu Lòng Xót Thương - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật 27 Thường Niên. Năm C. 2/10

Ca Nhập Lễ :  Trong Tình Yêu Chúa - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Nguyện Dâng Lên Chúa - Phạm Quốc Huân - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Chuỗi Mân Côi Dâng Mẹ - Lm Nguyễn Lễ - MP3


Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm C. 25/9

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Sống Trong Niềm Vui - Nguyên Kha - MP3
Kết Lễ :           Thần Khí Chúa Sai Đi - Nguyễn Đức Tuấn - MP3

Saturday, September 3, 2022

Hai Bài Hát Hay

Hai bài hát hay ca đoàn sẽ tập trong những ngày tháng tới. Bài Chúa chờ đã tập tối thứ sáu đầu tháng. Mời ACE nghe 2 bài này.

Xin Mãi Ngân Vang Tiếng Ca - Phan ngọc Hiến - MP3


Sunday, August 21, 2022

Chúa Nhật 25 Thường Niên. Năm C. 18/9

Ca Nhập Lễ :  Muôn Dân Reo Mừng - Hải Ánh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 112 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Ca Tạ Ơn - Isave - MP3
Kết Lễ :           Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh

Chúa Nhật 24 Thường Niên. Năm C. 11/9

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxico - MP3
Hiệp Lễ :         Trái Tim Khát Mong - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Lòng Thương Xót Chúa - Huyền Linh - MP3


Sunday, August 14, 2022

Chúa Nhật 23 Thường Niên. Năm C. 4/9

Ca Nhập Lễ :  Tiến Bước Vào Nhà Chúa - Hải Nguyễn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Ninh Doãn Hùng 
Dâng Lễ :        Lấy Gì Để Dâng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Dựng Xây Yêu Thương - Sơn Dương - MP3


Saturday, July 30, 2022

Chúa Nhật 22 Thường Niên. Năm C. 28/8

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 67 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Sống Khiêm Tốn - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Mừng Kính Thánh Nữ Monica - Hải Ánh - MP3


Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm C. 21/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Sớm Mai - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 116 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Chẳng Biết Lấy Gì - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Mắt Trời Cao - Tigon - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3


Thursday, July 28, 2022

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm C. 14/8

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh Minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3


Saturday, July 2, 2022

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm C. 7/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Lên Ngài - MP3
Hiệp Lễ :         Trung Tín Đợi Chờ - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3


Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm C. 31/7

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Bước Chân Tìm Về - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Thắp Sáng Trong Con - Trầm Hương - MP3


Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm C. 24/7

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourie - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Gõ Cửa - Quốc Thái - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3


Saturday, June 11, 2022

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm C. 17/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ngồi Bên Chân Chúa - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Nhân Chứng Phúc Âm - Lm Thành Tâm - MP3


Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm C. 10/7

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 68 - Hải Nguyễn - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Nương Đồng - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Vòng Tay Yêu Thương - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm C. 24/6

Ca Nhập Lễ :  Trong Trái Tim Chúa Yêu - Phanxicô - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm về Thánh Tâm Chúa - Lm Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giê-su Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm C. 3/7

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 65 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Dâng 1 - Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Lúa Chín Đầy Đồng - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3


Sunday, May 22, 2022

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm C. 26/6

Ca Nhập Lễ :  Về Cung Điện Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 15 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Trên Dĩa Thánh - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - Anh Minh - MP3


Sunday, May 8, 2022

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm C. 19/6

Ca Nhập Lễ :  Người ơi Mau Tới - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 109 - Lm Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lễ 1 - Phạm Liên Hùng - MP3
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Mình Máu Thánh Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3


Saturday, May 7, 2022

Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm C. 12/6

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 8 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Kính Dâng Ba Ngôi - Tri văn Trinh - MP3
Hiệp Lễ :         Khấu Đầu Bái Lạy - Trầm Hương - MP3
Kết Lễ :           Mầu Nhiệm Ba Ngôi - Thành Nam - MP3