Saturday, November 12, 2022

Chúa Nhật Lễ Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa . Năm A. 1/1

Ca Nhập Lễ :  Tiếng Chuông Ngân - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 66 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Dâng Chúa - PĐH & VĐA - MP3
Hiệp Lễ :         Mẹ Suy Niệm Trong Lòng - hmkdch - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ - Lm Hoài Đức - MP3