Saturday, November 5, 2022

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. Năm A. 4/12

Ca Nhập Lễ :  Người Sẽ Đến - Vi Nam - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 71 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy - MP3