Thursday, March 18, 2021

Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm B 11/4. Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Ca Nhập Lễ :  Vui Ca Phục Sinh - Hoài Bắc - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tôma Hãy Tin - Khuyết Danh - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3

Chúa Nhật Thứ Nhất Phục Sinh. Năm B 4/4

Ca Nhập Lễ :  Giờ Chúa Phục Sinh - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Hoan Ca Phục Sinh - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Nào Ta Hãy Mừng Vui - Kim Long - MP3


Monday, March 8, 2021

Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B 28/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Hô Đức Vua - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 Sao Chúa Bỏ Con - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Con Muốn Dâng - PM Cao huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Thập Giá Vinh Quang - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Can-vê Chiều - Vi Nam - MP3


Saturday, March 6, 2021

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay Năm B 21/3

Ca Nhập Lễ :  Nay Con Trở Về - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Lên - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3