Thursday, March 18, 2021

Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm B 11/4. Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa

Ca Nhập Lễ :  Vui Ca Phục Sinh - Hoài Bắc - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Tôma Hãy Tin - Khuyết Danh - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3