Thursday, March 18, 2021

Chúa Nhật Thứ Nhất Phục Sinh. Năm B 4/4

Ca Nhập Lễ :  Giờ Chúa Phục Sinh - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Hoan Ca Phục Sinh - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Nào Ta Hãy Mừng Vui - Kim Long - MP3