Saturday, March 6, 2021

Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay Năm B 21/3

Ca Nhập Lễ :  Nay Con Trở Về - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 50 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Lên - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Suối Nguồn Tình Yêu - Giang Ân - MP3
Kết Lễ :           Tâm Tình Ăn Năn - Anh Tuấn - MP3