Saturday, February 13, 2021

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm B 14/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Vẫn Xót Thương - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3