Saturday, February 13, 2021

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm B 14/3

Ca Nhập Lễ :  Hãy Trở Về Với Ta - Lm Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 136 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Vì Yêu Thương Con - PM Cao Huy Hoàng - MP3
Hiệp Lễ :         Nếu Con Chợt Nhớ - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Hãy Mau Trở Về - Hương Vĩnh - MP3