Sunday, January 31, 2021

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay Năm B 7/3

Ca Nhập Lễ :  Kinh Chay - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 18 - Lữ Hành - MP3
Dâng Lễ :        Lấy Gì Dâng Chúa - Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Nguyện Buồn - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Giọt Lệ Sầu - Lãng Tử - MP3