Sunday, January 31, 2021

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay Năm B 28/2

Ca Nhập Lễ :  Chiên Hoang Trở Về - Đinh công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 115 - Đinh công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Lời Ca Như Lễ Vật - Nguyễn Văn Thư - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Yêu Chúa Hỡi - Phùng minh Mẫn - MP3
Kết Lễ :           Lời Chúa Phán Dạy - Vũ Đình Ân