Thursday, January 14, 2021

Lễ Thánh Giuse . 19/3/2021

Ca Nhập Lễ :   Về Bên Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Đáp Ca :          Thánh Vịnh 88 - hvh - MP3
Dâng Lễ :         Cùng Cha Dâng Lễ - MP3
Hiệp Lễ :          Hát Mừng Thánh Giuse - Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :            Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh - MP3