Saturday, January 23, 2021

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm B 14/2

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - LM Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 31 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 1 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ca Vô Tận - Ngọc kôn - MP3
Kết Lễ :           Loan Tin Lòng Thương Xót Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3