Tuesday, January 5, 2021

Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B 17/1

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Lênh Đênh Phận Người - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3