Saturday, September 25, 2021

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm B. 31/10

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Tình Yêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm B. 24/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Phạm liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đồng Giao - MP3
Dâng Lễ :        Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Cho Con - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm B. 17/10.

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Như Một Hiến Lễ - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Hát Tạ Ơn - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Gọi Fatima - Phanxicô - MP3


Friday, September 24, 2021

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm B. 10/10

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ đình Ân - MP3


Monday, September 13, 2021

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ca Nhập Lễ :  Nào Cùng Vui - Hoàng Vũ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Nhật Minh - MP3
Dâng Lễ :        Giai Khúc Dâng Tiến 2 - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Ngày Vinh Thắng - Lm Ngô duy Linh - MP3 
Kết Lễ :           Mừng Chư Thánh Việt Nam - Mai nguyên Vũ - MP3

Alleluia:           Alleluia Tử Đạo - Hiếu Vũ - MP3