Saturday, September 25, 2021

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm B. 31/10

Ca Nhập Lễ :  Hân Hoan Vui Sướng - Sơn Dương - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Tình Yêu - Đinh công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3