Friday, September 24, 2021

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm B. 10/10

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 89 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa - Thiên Hồ - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Thấy Chúa - Hiền Hòa - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ đình Ân - MP3