Saturday, September 25, 2021

Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm B. 24/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào - Phạm liên Hùng - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 125 - Đồng Giao - MP3
Dâng Lễ :        Một Niềm Phó Thác - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Cho Con - Lm Nguyễn mộng Huỳnh
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3