Tuesday, April 25, 2023

Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A. 4/6

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Daniel 3 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Khấu Đầu Bái Lạy - Trầm Hương - MP3
Kết Lễ :           Cho Một Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3


Monday, April 10, 2023

Lễ Thánh Thần Hiện Xuống (Bổn Mạng Ca Đoàn). Năm A. 28/5

Ca Nhập Lễ :  Thánh Thần Chúa - Phạm Vĩnh Sơn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 103 - Ninh Doãn Hùng - MP3
Ca Tiếp Liên : Ca Tiếp Liên - Lm Thái Nguyên - MP3
Alleluia: :         Alleluia - Xuân Hoàng
Dâng Lễ :        Với Chúa Thánh Linh - Thiên Hồ
Rước Lễ         Khúc Hát Thần Linh - Lgn. Nguyễn Hùng Lân - MP3
Kết Lễ:            Tạ Ơn Thánh Thần Thiên Chúa - Hải Ân - MP3


Friday, April 7, 2023

Lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Năm A. 24/5

Ca Nhập Lễ :  Mẹ Phù Hộ - Trần Văn Hào - MP3
Đáp Ca :         Mẹ Là Vinh Dự - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Dâng Với Mẹ - Hải Ánh - MP3
Hiệp Lễ :         Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu - Hải Triều
Kết Lễ :           Hiền Mẫu La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên. Năm A. 21/5

Ca Nhập Lễ :  Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Về Trời - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Ngàn Hoa Đẹp Tươi - Lm Kim Long - MP3