Friday, June 21, 2024

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm B. 18/8

Ca Nhập Lễ :  Bánh Thiêng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Tiến Dâng - Thanh Nhàn - MP3
Hiệp Lễ :         Bánh Bởi Trời - Michell - MP3
Kết Lễ :           Hãy Thắp Sáng Lên - Sơn Dương - MP3

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm B. 11/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Nhạc Khúc Hương Trầm - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Chúa Yêu Con - Giang Tâm - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hằng Sống - Lm Kim Long - MP3

Wednesday, June 19, 2024

Thứ Năm Lễ Thánh Nữ Mary MacKillop. Năm B. 8/8

Ca Nhập Lễ :  Mary MacKillop Nữ Thánh Của Chúa - Thiên Hồ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Dâng Chúa - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Mary MacKillop Bước Chân Loan Báo Tin Mừng - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Ca Mừng Mẹ Mary MacKillop - Xuân Kính - MP3

Tuesday, June 18, 2024

Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm B. 4/8

Ca Nhập Lễ :  Lên Đền Ngài - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 77 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Kinh Tạ Lễ - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3

Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm B. 28/7

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3 
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3