Tuesday, June 18, 2024

Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm B. 28/7

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3 
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3