Wednesday, June 19, 2024

Thứ Năm Lễ Thánh Nữ Mary MacKillop. Năm B. 8/8

Ca Nhập Lễ :  Mary MacKillop Nữ Thánh Của Chúa - Thiên Hồ - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 62 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Đôi Tay Dâng Chúa - Thiên Hồ
Hiệp Lễ :         Mary MacKillop Bước Chân Loan Báo Tin Mừng - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Ca Mừng Mẹ Mary MacKillop - Xuân Kính - MP3