Tuesday, June 18, 2024

Chúa Nhật 18 Thường Niên. Năm B. 4/8

Ca Nhập Lễ :  Lên Đền Ngài - Lm Thái Nguyên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 77 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Đơn Sơ - Viết Chung - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Kinh Tạ Lễ - Lm Nguyễn Hùng Cường - MP3