Friday, June 21, 2024

Chúa Nhật 19 Thường Niên. Năm B. 11/8

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Nhạc Khúc Hương Trầm - Giang Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Chúa Yêu Con - Giang Tâm - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hằng Sống - Lm Kim Long - MP3