Saturday, May 25, 2024

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm B. 21/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Nhập Lễ 2 - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Thân Lúa Miến - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Muốn Nhận - Lm Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Sống Chứng Nhân - Lm Nguyễn Duy - MP3

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 14/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vào Đời - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3

Sunday, May 12, 2024

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm B. 7/7

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 122 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3


Friday, May 10, 2024

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm B. 30/6

Ca Nhập Lễ :  Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 29 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thắm Tình Quê Hương - Trần Anh Vũ - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ngài Thiên Thu - Vi Nam - MP3
Kết Lễ :           Bình Minh Dâng Lên - Sơn Dương - MP3