Sunday, May 12, 2024

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm B. 7/7

Ca Nhập Lễ :  Lòng Con Hân Hoan - Vũ Đình Ân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 122 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Nương Tựa Bên Chúa - Hương Vĩnh - MP3
Kết Lễ :           Này Chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn - MP3