Saturday, May 25, 2024

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm B. 14/7

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Xin Dâng Cuộc Đời Con - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Vào Đời - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3