Sunday, May 22, 2022

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm C. 26/6

Ca Nhập Lễ :  Về Cung Điện Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 15 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Trên Dĩa Thánh - Lm Mi Trầm - MP3
Hiệp Lễ :         Đi Theo Chúa - Trọng Khẩn - MP3
Kết Lễ :           Đường Đi Có Chúa - Anh Minh - MP3


Sunday, May 8, 2022

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm C. 19/6

Ca Nhập Lễ :  Người ơi Mau Tới - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 109 - Lm Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lễ 1 - Phạm Liên Hùng - MP3
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Mình Máu Thánh Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3


Saturday, May 7, 2022

Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm C. 12/6

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Khen Ba Ngôi - Thiên Lý - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 8 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Kính Dâng Ba Ngôi - Tri văn Trinh - MP3
Hiệp Lễ :         Khấu Đầu Bái Lạy - Trầm Hương - MP3
Kết Lễ :           Mầu Nhiệm Ba Ngôi - Thành Nam - MP3


Lễ Chúa Lên Trời . Năm C. 29/5

Ca Nhập Lễ :  Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 46 - Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Mỗi Lời Kinh - Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Chúa Lên Trời - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Nguyễn Duy - MP3