Sunday, May 8, 2022

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm C. 19/6

Ca Nhập Lễ :  Người ơi Mau Tới - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 109 - Lm Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lễ 1 - Phạm Liên Hùng - MP3
Hiệp Lễ :         Phép Lạ Bánh Và Cá - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Mình Máu Thánh Chúa - Đinh công Huỳnh - MP3