Saturday, March 25, 2023

Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm A. 14/5

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 65 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3

Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm A. 7/5

Ca Nhập Lễ :  Hát Lên Bài Ca - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm Về Bên Chúa - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3


Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm A. 30/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Lắng Nghe Tiếng Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3


Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm A. 23/4

Ca Nhập Lễ :  Giờ Chúa Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 15 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Trên Đường Emmau - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Nào Ta Hãy Mừng Vui - Lm Kim Long - MP3


Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm A. 16/4

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Ca Khúc Trầm Hương - Lm Dao Kim & Hùng Lân - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - MP3
Kết Lễ :           Chúa Đã Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3