Saturday, March 25, 2023

Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm A. 16/4

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Lm Thái NGuyên - MP3
Dâng Lễ :        Ca Khúc Trầm Hương - Lm Dao Kim & Hùng Lân - MP3
Hiệp Lễ :         Toma Hãy Tin - MP3
Kết Lễ :           Chúa Đã Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3