Saturday, March 25, 2023

Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm A. 23/4

Ca Nhập Lễ :  Giờ Chúa Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 15 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Con Dâng Của Lễ - Giang Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Trên Đường Emmau - Lm Thành Tâm - MP3
Kết Lễ :           Nào Ta Hãy Mừng Vui - Lm Kim Long - MP3