Saturday, March 25, 2023

Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm A. 30/4

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Lắng Nghe Tiếng Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3