Saturday, March 25, 2023

Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm A. 7/5

Ca Nhập Lễ :  Hát Lên Bài Ca - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Thanh Cao - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm Về Bên Chúa - Thiên Hồ - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3