Saturday, June 11, 2022

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm C. 17/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ngồi Bên Chân Chúa - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Nhân Chứng Phúc Âm - Lm Thành Tâm - MP3


Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm C. 10/7

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 68 - Hải Nguyễn - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Nương Đồng - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Vòng Tay Yêu Thương - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3


Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm C. 24/6

Ca Nhập Lễ :  Trong Trái Tim Chúa Yêu - Phanxicô - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm về Thánh Tâm Chúa - Lm Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giê-su Vua - Lm Hoài Đức - MP3


Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm C. 3/7

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 65 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Dâng 1 - Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Lúa Chín Đầy Đồng - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3