Saturday, June 11, 2022

Chúa Nhật 15 Thường Niên. Năm C. 10/7

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 68 - Hải Nguyễn - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Nương Đồng - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Xin Vòng Tay Yêu Thương - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3