Saturday, June 11, 2022

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm C. 3/7

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 65 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Dâng 1 - Nguyễn Duy - MP3
Hiệp Lễ :         Lúa Chín Đầy Đồng - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Ra Đi Bạn Ơi - Quốc Vinh - MP3