Saturday, June 11, 2022

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm C. 17/7

Ca Nhập Lễ :  Ca Lên Đi 1 - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 14 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ngồi Bên Chân Chúa - Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Nhân Chứng Phúc Âm - Lm Thành Tâm - MP3