Saturday, June 11, 2022

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm C. 24/6

Ca Nhập Lễ :  Trong Trái Tim Chúa Yêu - Phanxicô - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Duy Thiên - MP3
Dâng Lễ :        Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh - MP3
Hiệp Lễ :         Tìm về Thánh Tâm Chúa - Lm Bạch Vân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giê-su Vua - Lm Hoài Đức - MP3