Saturday, July 2, 2022

Chúa Nhật 17 Thường Niên. Năm C. 24/7

Ca Nhập Lễ :  Mọi Nẻo Đường - Sơ Sourie - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 137 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Hãy Gõ Cửa - Quốc Thái - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3