Thursday, July 28, 2022

Chúa Nhật 20 Thường Niên. Năm C. 14/8

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 39 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa - Đinh Minh Hoàng - MP3
Kết Lễ :           Loan Báo Tin Mừng - Lm Từ Duyên - MP3