Saturday, July 30, 2022

Chúa Nhật 21 Thường Niên. Năm C. 21/8

Ca Nhập Lễ :  Từ Sớm Mai - Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 116 - hvh - MP3
Dâng Lễ :        Chẳng Biết Lấy Gì - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Nước Mắt Trời Cao - Tigon - MP3
Kết Lễ :           Khúc Ca Tạ Lễ - Lm Nguyễn Văn Trinh - MP3