Saturday, September 25, 2021

Chúa Nhật 29 Thường Niên. Năm B. 17/10.

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Như Một Hiến Lễ - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Hát Tạ Ơn - Đinh công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Tiếng Gọi Fatima - Phanxicô - MP3