Saturday, October 9, 2021

Chúa Nhật 32 Thường Niên. Năm B. 7/11

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 145 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Lm Nguyễn mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Khúc Cảm Tạ - Mai nguyên Vũ - MP3
Kết Lễ :           Từ Chốn Luyện Hình - Lm Kim Long - MP3