Sunday, October 31, 2021

Chúa Nhật 34 Lễ Chúa Kitô Vua. Năm B. 21/11

Ca Nhập Lễ :  Hát Lên Bài Ca Mới - Lm Duy Thiên - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 92 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Ca Khúc Trầm Hương - Hùng Lân - MP3
Hiệp Lễ :         Giêsu Vua Muôn Vua - Huyền Linh - MP3
Kết Lễ :           Trong An Bình - Lm Nguyễn Duy - MP3